Wykaz Nr GN.6845.18.2022.AP z dnia 23.09.2022

                     Załącznik

                      do Zarządzenia nr 658/VIII/2022

                      Wójta Gminy Świeszyno

                      z dnia 7 września 2022 roku

 

 

Wykaz Nr GN.6845.18.2022.AP

Wójt Gminy Świeszyno podaje do publicznej wiadomości, na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

(t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn.zm.), że przeznaczył do wydzierżawienia w trybie bezprzetargowym nieruchomość komunalną:

Adres nieruchomości

Obręb ewidencyjny

miejscowość: Strzekęcino

Świeszyno

Numer i powierzchnia

działki ewidencyjnej

nr 16/89 o powierzchni  0,7390 ha

Numer księgi wieczystej

KO1K/00028268/2

Opis nieruchomości

 

Przedmiotem dzierżawy jest część działki o powierzchni 0,0126 ha, dzierżawa w celu polepszenia warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej (działki nr 16/91)

Przeznaczenie                   w planie

zagospodarowania  przestrzennego

Brak planu zagospodarowania przestrzennego. W ewidencji gruntów                   i budynków działka oznaczona jest jako – dr (wewnętrzna droga dojazdowa)

Termin zagospodarowania nieruchomości

Dzierżawa na okres 3 lat.

Cena  nieruchomości

Stawka czynszu dzierżawnego 2,00 złotych/m2 netto rocznie.                             Stawka będzie waloryzowana raz w roku o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni.

Zasady płatności

Płatność raz w roku.

Informacje
o przeznaczeniu do dzierżawy

Dzierżawa zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Świeszyno                                          Nr XXXIV/307/13 z dnia 31 października 2013 roku w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie komunalne Gminy Świeszyno

 

 

 

 

 

           

 

Wytworzył:
Aleksandra Potykanowicz
Udostępnił:
Grzegorz Król
(2022-09-23 12:31:42)
Ostatnio zmodyfikował:

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki